[Fanfic SooJun][Trans] Bạn trai một ngày - TruyenFun

Fanfiction

Hoàn thành

2020-04-20

[Fanfic SooJun][Trans] Bạn trai một ngày

2381 lượt thích / 18760 lượt đọc
TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun Tên gốc: 一日男友 Chủ tịch hội sinh viên, sinh viên khoa Luật Thôi Tú Bân x Đội trưởng đội văn nghệ, trưởng ban vũ đạo, sinh viên khoa Thương mại Thôi Liên Chuẩn; hai bên thầm mến, 100% ngọt ngào. Link gốc: https://caomeizhiyunyun.lofter.com/post/310f6c69_1c77912fc