Villainselfsavingsystem
MẠC THƯỢNG

MẠC THƯỢNG

Tác giả:

416 50

Tác giả: Kyokazu Dịch: Lừi Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

[Đồng nhân Băng Thu] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

[Đồng nhân Băng Thu] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Tác giả:

309 29

Vụn vặt những đồng nhân nho nhỏ về Lạc Băng Hà - Thẩm Thanh Thu AN: Hàng nhà tự làm tự sìn, không reup mà không có sự cho phép của chính chủ nhé (•ө•)♡

[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa

[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa

Tác giả:

85612 8621

Người ta nói trúc là biểu tượng người quân tử. Có thật như vậy không? Trúc xanh, trúc gặp gió nương mình. Trúc xanh, trúc rỗng, trúc mục ruỗng từ trong tâm khảm Vốn sinh ra đã là như vậy, dù có nuôi trồng trên đất khác, chăm sóc trong điều kiện khác có thay đổi bản chất được không? =================================== * Cảnh báo: OOC, tình huống vượt khỏi nguyên tác. Drop tùy hứng