Xiaoyu212
[NaJun | Dịch] Đăng Trản Tinh Tháp

[NaJun | Dịch] Đăng Trản Tinh Tháp

Tác giả:

2431 255

• Tác giả: LiChaoFeng • Thể loại: giới giải trí, hoán đổi linh hồn • Độ dài: • Nguồn: https://yuta-return7.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

[NaJun | Dịch] Diễn giả

[NaJun | Dịch] Diễn giả

Tác giả:

139205 10159

• Tác giả: Nanana° • Thể loại: Cựu Ảnh đế Na & Giám đốc Nghệ thuật Jun, giới giải trí, bệnh tâm lý, cặp phụ NoHyuck/SungChen • Độ dài: 100 chương + ngoại truyện (mỗi chương cực ngắn) • Nguồn: http://lmyfftq.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

[NaJun | Dịch] [ABO] Bông hồng chốn không người

[NaJun | Dịch] [ABO] Bông hồng chốn không người

Tác giả:

1947 279

#HappyInjunDay 2023 • Tác giả: JiuAYi • Thể loại: ABO, hiện đại • Độ dài: 1shot ~3,8k chữ • Nguồn: http://waitingfornj.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

[NaJun | Dịch] Ngang nhiên động lòng

[NaJun | Dịch] Ngang nhiên động lòng

Tác giả:

1915 247

#HappyInjunDay 2023 • Tác giả: YUE • Thể loại: thanh xuân vườn trường • Độ dài: 1shot ~7,8k chữ • Nguồn: https://moonayyy.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

[SungChen | Dịch] Knet bàn luận sôi nổi

[SungChen | Dịch] Knet bàn luận sôi nổi

Tác giả:

18466 1697

• Tác giả: Dan-YA • Thể loại: hiện đại, giới giải trí, gương vỡ lại lành • Độ dài: ? • Nguồn: https://dan-ya.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

[NaJun | Dịch] Dưỡng thai

[NaJun | Dịch] Dưỡng thai

Tác giả:

2290 285

#HappyInjunDay 2023 • Tác giả: Lục Lộc (三月着陆) • Thể loại: hiện đại, đời thường, mang thai sinh con • Độ dài: 1shot ~9,2k chữ • Nguồn: https://cavenlululu.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

[NaCl | Dịch] Ôm vào bờ

[NaCl | Dịch] Ôm vào bờ

Tác giả:

2999 295

• Tác giả: hiiech0 • Thể loại: hiện đại, thầy trò, gương vỡ lại lành • Độ dài: 08 chương ~37,5k chữ • Nguồn: https://bluesun11.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

[NaJun | Dịch] Cắt Bắc Cực đi lạc

[NaJun | Dịch] Cắt Bắc Cực đi lạc

Tác giả:

1227 183

#HappyInjunDay 2023 • Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: bối cảnh đời thực • Độ dài: 1shot ~3,2k chữ • Nguồn: https://weibo.com/6482317120/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212's

xiaoyu212's

Tác giả:

11252 470

Lưu trữ.

[NaJun | Dịch] Thủy triều ngày xuân

[NaJun | Dịch] Thủy triều ngày xuân

Tác giả:

3061 247

• Tác giả: Tiểu Kê • Thể loại: nha sĩ & người thiết kế nội thất, từ bạn tình thành người yêu • Độ dài: 1shot ~12,5k chữ • Nguồn: https://csfann.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!