Heouicaithao
[Song Tính][Thô Tục] Khoái Cảm Sa Đoạ

[Song Tính][Thô Tục] Khoái Cảm Sa Đoạ

Tác giả:

320006 4522

Tuyển tập các đoản song tính từ ngây ngô đến bị địt dâm như đĩ, có nước tiểu có rape, có thôi miên đủ các thể loại..... Truyện viết thô tục cân nhắc thật kỹ trước khi đọc

[Song Tính][Thô Tục] [Snarry] Ấn Đĩ

[Song Tính][Thô Tục] [Snarry] Ấn Đĩ

Tác giả:

1396 58

Giả sử như trong trận chiến cuối cùng Harry Potter không phải người chiến thắng, thế lực hắc ám hoành hành, thế giới pháp thuật trở nên lung lay hỗn loạn và hoàn toàn sụp đổ dưới sự thống trị của chúa tể hắc ám. Còn cậu thì bị ban cho bề tôi trung thành của chúa tể hắc ám, Severus Snape trở thành nô lệ tình dục của gã kèm theo một cái ấn đĩ trên mu lồn bị người cải tạo

[Song Tính][Thô Tục] Ngoại Truyện Đồng Nhân

[Song Tính][Thô Tục] Ngoại Truyện Đồng Nhân

Tác giả:

1738 86

Nơi để chèo các truyện song tính thô tục mà tui thích, cân nhắc trước khi đọc