Dodododyo
[Blue Lock x Reader] Unlock His Heart | R18

[Blue Lock x Reader] Unlock His Heart | R18

Tác giả:

244432 15275

Ở đây chỉ ăn thịt chứ không húp nội dung. Vui vẻ ụ nhau mỗi ngày. Cảnh báo: OOC, NSFW Character x F!Reader Ngày bắt đầu: 10.12.2022 Fanfic này chỉ được đăng tại Wattpad. Bất cứ nơi nào đăng lại là bọn đầu buồ.i rẻ rách vì @dodododyo đéo cho phép đâu ^^

[Kaiser x Ness] Maybe I Don't Belong Here | Blue Lock

[Kaiser x Ness] Maybe I Don't Belong Here | Blue Lock

Tác giả:

8336 1278

"Suy cho cùng, hoàng đế chỉ có một mà hầu cận thì vô số." Bối cảnh: Khi Alexis Ness rời khỏi Michael Kaiser và Bastard München. Cảnh báo: OOC, Kaiser tồi, ngược Ness, liên quan đến bóng đá (kha khá). Cầu thủ ngoài đời sẽ hay làm cameo trong truyện. Ngày bắt đầu: 19.01.2023

[Haikyuu x Reader] Letters from Miya X

[Haikyuu x Reader] Letters from Miya X

Tác giả:

12402 679

Mỗi ngày bạn đều nhận được một lá thư tình, đến từ Miya X. ***Cảnh báo: OOC, yandere (?) Miya (?) x Reader Ngày bắt đầu: 14/11/2022

[Haikyuu x Reader] Khi anh ấy là yandere

[Haikyuu x Reader] Khi anh ấy là yandere

Tác giả:

74259 6763

"I love you" means you're never, ever, ever getting rid of me. *Cảnh báo: OOC , slightly yandere!haikyuuxreader 1) Kenma x Reader 2) Ushijima x Reader 3) Sakusa x Reader 4) Suna x Reader 5) Akaashi x Reader 6) Tsukishima x Reader 7) Kageyama x Reader 8) Osamu x Reader 9) Atsumu x Reader 10) Tendou x Reader Ngày bắt đầu: 12/09/2022

[Haikyuu!! x Reader] Hẹn hò cùng HAIKYUU!!

[Haikyuu!! x Reader] Hẹn hò cùng HAIKYUU!!

Tác giả:

139916 13876

HEAD CANON!!! #charactesxreader Viết theo hứng thú, chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về các nhân vật trong Haikyuu. Tất cả đều là headcanon nên sẽ OOC. Bắt đầu: Cuối tháng 6/2022 (?)