Chau2233
Đà Điểu Phiêu Lưu Ký

Đà Điểu Phiêu Lưu Ký

Tác giả:

814 98

Chuyện kể về một sát thủ Yoo Kyung-Wan của đội đặc nhiệm BTRG ở Hàn Quốc xuyên không tơr thành con người mới đi cái chết mà đồng đội gây ra nhậm vào một con người đang là sv năm 2 Yoo Jeongyeon tại ngôi quốc tế TW