Ceishi__1001
on2eus | dữ dội và dịu êm

on2eus | dữ dội và dịu êm

Tác giả:

5067 596

dù ở chân trời hay góc bể nơi nào có em nơi đấy là nhà.

on2eus | tần số của biển cả

on2eus | tần số của biển cả

Tác giả:

459 73

cô đơn hoặc cố gắng kêu gọi sự kết nối mà chưa bao giờ được hồi đáp là một trong những nỗi sợ lớn nhất của loài người. chúng ta là sinh vật xã hội. và cá voi, cũng vậy. -Joshua Zeman-

lck | paroxetine playlist

lck | paroxetine playlist

Tác giả:

279 57

sự dịu dàng luôn ở bên em chỉ là cách em cảm nhận nó như thế nào thôi

lck | bao giờ trả tiền phòng?

lck | bao giờ trả tiền phòng?

Tác giả:

17558 3024

người của em tri kỷ của em