Catt1606
|Edit| Thợ Làm Bánh Số 12 Phố Mộc Lan - Hải Gia Tử Bất Hảo Cật

|Edit| Thợ Làm Bánh Số 12 Phố Mộc Lan - Hải Gia Tử Bất Hảo Cật

Tác giả:

5262 505

Thợ Làm Bánh Số 12 Phố Mộc Lan - Hải Gia Tử Bất Hảo Cật Thể loại : Hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, mỹ thực, điềm văn, ôn nhu nhà thiết kế công & nhiệt tình thợ làm bánh ngọt thụ, HE Vai chính: Y Bạch Tư Việt ┃vai phụ: Tư gia, Andy, Tước gia, Mike, Thiệu Thanh Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Bản Dịch: QT | Biên Tập: Ying Ying Tình trạng văn bản: Hoàn (48c và 1pn) Tình trạng bản edit: Lấp hố cần quá trình, mọi người kiên nhẫn Truyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây? - Hanh Hanh

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây? - Hanh Hanh

Tác giả:

6988 356

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây? - Hanh Hanh Thể loại: đam mỹ, 1×1, ấm áp, bình đạm, giới giải trí, có H. Nguồn Raw: dithanbangdanilam.wordpress.com Bản Dịch: QT | Biên Tập: Ying Ying Tình trạng văn bản: Hoàn (60c - 2pn) Tình trạng bản edit: Lấp hố cần quá trình, mọi người kiên nhẫn Truyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!

|Edit| Thịt Thiên Nga - Hàn Thục

|Edit| Thịt Thiên Nga - Hàn Thục

Tác giả:

2175 119

Thịt Thiên Nga - Hàn Thục Thể loại : Đam mỹ, ảo tưởng không gian, tình hữu độc chung, nghiệp giới tinh anh, điềm văn, hiện đại, ABO, trúc mã, Cảnh sát hình sự công (Beta) x Công tố viên thụ (Omega) Vai chính: Thẩm Văn Quân, Tạ Hàm ┃vai phụ: Đằng Nhuệ Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Bản Dịch: QT | Biên Tập: Ying Ying Tình trạng văn bản: Hoàn (12c) Tình trạng bản edit: Lấp hố cần quá trình, mọi người kiên nhẫn BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÁC GIẢ. Truyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!

|Edit| Xin chú ý, có một nhóc con rất biết làm nũng - Sâm Yểu Khi

|Edit| Xin chú ý, có một nhóc con rất biết làm nũng - Sâm Yểu Khi

Tác giả:

100371 7519

Xin chú ý, có một nhóc con rất biết làm nũng Thể loại : Tiêu sái phúc hắc lão lưu manh bác sĩ công x thích làm nũng đáng yêu dụ thụ, niên thượng, đoản văn, oan gia, HE Vai chính: Tống Nhiễm Niên, Cố Trác Sâm Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Bản Dịch: QT | Biên Tập: Ying Ying Tình trạng văn bản: Hoàn (15c) Tình trạng bản edit: Hoàn Truyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!

|Edit| Tôi đã gặp cậu trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất - Tĩnh Thủy Biên

|Edit| Tôi đã gặp cậu trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất - Tĩnh Thủy Biên

Tác giả:

314 48

Tôi đã gặp cậu trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất - Tĩnh Thủy Biên Thể loại : Đoản văn, vườn trường, thoải mái Vai chính: Vương Peter (Vương Bỉ Đắc), An Dĩ Sinh Nguồn Raw: Tấn Giang Bản Dịch: QT | Biên Tập: Ying Ying Tình trạng văn bản: Hoàn (1c) Tình trạng bản edit: Hoàn Truyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!

|Edit| Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà - Sơ Hòa

|Edit| Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà - Sơ Hòa

Tác giả:

34626 2097

Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà - Sơ Hòa 初禾 Thể loại: Hiện đại, đoản văn, tinh anh công x binh lính càn quấy không thành thật thụ, tình yêu đầu, trước làm bạn tình sau yêu, công sủng thụ, HE Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Bản Dịch: QT | Biên Tập: Ying Ying Tình trạng văn bản: Hoàn (9c) Tình trạng bản edit: Hoàn Truyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!

|Edit| Bị ép kết hôn - Nhất Cá Mễ Bính

|Edit| Bị ép kết hôn - Nhất Cá Mễ Bính

Tác giả:

77653 5349

Bị ép kết hôn - Nhất Cá Mễ Bính Thể loại : Cưới trước yêu sau, hư hỏng xấu miệng thụ x mặt người dạ thú công, oan gia, khôi hài, ngọt, hiện đại. Vai chính: Đoạn Minh Sâm, Ôn Hạc Xuyên Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Bản Dịch: QT | Biên Tập: Ying Ying Tình trạng văn bản: Hoàn (30c + 3 PN) Tình trạng bản edit: Hoàn (27/8/2020 - 13/7/2021) Truyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!

|Edit|Thầy dạy lái xe, xin giúp đỡ - Tĩnh Thủy Biên

|Edit|Thầy dạy lái xe, xin giúp đỡ - Tĩnh Thủy Biên

Tác giả:

10103 884

Thầy dạy lái xe, xin giúp đỡ - Tĩnh Thủy Biên Thể loại : Mặt lạnh táo bạo công x nhát gan trong sáng thụ, đoản văn, có miếng thịt vụn, HE Vai chính: Tiêu Thủ, Tiêu Cống Nguồn Raw: Tấn Giang Bản Dịch: QT | Biên Tập: Ying Ying Tình trạng văn bản: Hoàn (10c) Tình trạng bản edit: Hoàn (25/8/2020) Truyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!

|Edit| [Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở đây chờ em đến - Túc Do Như Thử

|Edit| [Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở đây chờ em đến - Túc Do Như Thử

Tác giả:

66776 4302

[Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở đây chờ em đến - Túc Do Như Thử Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, đô thị tình duyên, niên thượng, 1×1, xinh đẹp bĩ bĩ thụ x ôn nhu đảm đang công, bao dưỡng, thanh thủy, truyện ngắn, HE Nguồn Raw: VNsharing | Bản Dịch: QT Biên Tập: Ying Ying | Tình trạng văn bản: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Truyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!

|Edit| Cắt Cà Rốt Thành Miếng À? - Khương Nan Cật

|Edit| Cắt Cà Rốt Thành Miếng À? - Khương Nan Cật

Tác giả:

19113 2057

Cắt Cà Rốt Thành Miếng À? Tác giả: Khương Nan Cật Thể loại: Trung khuyển tiểu đạo sĩ công X bé thỏ đáng yêu thụ, hài, điềm văn, đoản văn, HE Raw: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Biên Tập: Ying Ying Tình trạng văn bản: Hoàn (9c) Tình trạng bản edit: Hoàn Truyện được đăng bởi chính chủ, vui lòng không mang đi đâu!!